Εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :

Α/Α

ΠΕΠ

Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ

Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

5

40

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

25

160

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3

15

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25

5

ΗΠΕΙΡΟΥ

6

10

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

4

12

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

8

38

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

132

9

ΚΡΗΤΗΣ

53

10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3

14

11

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

35

12

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25

ΣΥΝΟΛΟ:

59

559

logo pep synoliko 14-20

Εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο