Η Ε.Δ. Παιδείας προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου συνολικά έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:

• Δύο (2) Ειδικούς Επιστήμονες/ Εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη του συντονισμού της διοίκησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων

• Δύο (2) Ειδικούς Επιστήμονες/ Εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη της οργάνωσης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων

• Δύο (2) Δημοσιογράφους για την υποστήριξη της προβολής και δημοσιότητας της Δράσης

 

Πρόσκληση (.pdf)  (04/10/2016)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 14.00 .

 

Απόφαση (.pdf)  (03/11/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο