Εκδόθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU .

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση καθώς και χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf)

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά»
Μετάβαση στο περιεχόμενο