Αντικείμενο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706), αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, και στη συνέχεια, στη φάση διεύρυνσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τέσσερα (4) σχολικά έτη. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν σε υποστήριξη των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους εφαρμόζεται από τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής για το σύνολο των σχολείων της φάσης διεύρυνσης.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών
  • Δίκτυο ψυχολόγων
  • Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία από φιλόλογους και μαθηματικούς
  • Επιστημονική υποστήριξη παρεμβάσεων
  • Προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για την από απόσταση επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών των μαθητών και εκπαιδευτικών κλπ.
  • Διάχυση και Αξιολόγηση Δράσεων.

Αφίσα (.jpg 2ΜΒ)

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2022-2023)
Μετάβαση στο περιεχόμενο