Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747)

ΤίτλοςΠρομήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747) Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός5.219.782,00 € Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠεριγραφήΗ πράξη αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης,

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Αντικείμενο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706), αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, και στη συνέχεια, στη φάση

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231)

ΤίτλοςΕνίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231) Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός1.764.700,00€ Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΠεριγραφήΗ πράξη αφορά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Στρατηγική προτεραιότητα και στη χώρα μας αποτελεί

Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)

ΤίτλοςΑναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500) Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός3.100.000,00€ Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠεριγραφήΗ πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχολικές

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Τίτλος Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (με κωδικό ΟΠΣ 5002810) Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και

Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς (Σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022)

Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς (Σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022)

Η πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» (MIS: 5070727) για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, έχει σκοπό την ενημέρωση, την συμβουλευτική και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητές με και χωρίς

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Πράξη με MIS: 5031898 για το σχολικό έτος 2018-2019, MIS: 5047065 για το σχολικό έτος 2019-2020, MIS:5069634 για το σχολικό έτος 2020-2021 και MIS:5131861 για το σχολικό έτος 2021-2022) εδράζεται στη συνταγματική

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Η Πράξη (MIS: 5031893 για το σχολικό έτος 2018-2019, MIS: 5045765 για το σχολικό έτος 2019-2020, MIS: 5069864 για το σχολικό έτος 2020-2021 και MIS: 5131704 για το σχολικό έτος 2021-2022) αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

Η Πράξη (MIS: 5031883 για το σχολικό έτος 2018-2019, MIS: 5047082 για το σχολικό έτος 2019-2020, MIS: 5069633 για το σχολικό έτος 2020-2021 και MIS: 5131503  για το σχολικό έτος 2021-2022) αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και

Μετάβαση στο περιεχόμενο