Για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται 37 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και συγκεκριμένα, 1μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06.50, 2 μειωμένου και 2 πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 3 μειωμένου και 6 πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11.01, 1 πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 5 μειωμένου ωραρίου και 13 πλήρους ωραρίου του κλάδου ΤΕ16.00.50, 2 μειωμένου και 2 πλήρους των κλάδων ΠΕ19.50-ΠΕ20.50.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.

 

Η απόφαση (.pdf)

Πρόσληψη 37 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου A/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και σε Τμήματα Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο