Αρχείο συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (.pdf)  (16-05-2024)

Ιστοσελίδα Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (Link)

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Kωδικός Δράσης: 16289)
Μετάβαση στο περιεχόμενο