Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών σύμφωνα με την 26/5/2021 συναφθείσα Προγραμματική Συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης δυνάμει του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 4622/2019.

Η Πράξη θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών, με την συστηματοποίηση των διατάξεων που αφορούν στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, και θα ωφελήσει τους πολίτες (χριστιανούς και μουσουλμάνους, εκκλησία, ιερείς, διοικητικό προσωπικό, κλπ) αλλά και λοιπούς ενδιαφερομένους να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους, να έχουν γνώση των υποχρεώσεων τους και να συμμορφώνονται καλύτερα ως προς τις νομικές απαιτήσεις. Επίσης, θα διευκολύνει και  τα διοικητικά όργανα στην ταχύτερη εύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που θα ενισχύσει την αρχή της νομιμότητας και της.


Αφίσα Πράξης (.pdf)

 

«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5123521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο