Διευκρινίσεις περί αποδοχής ισοδύναμου δικαιολογητικού (.pdf)  (10/11/2023)

 

Παροχή διευκρινίσεων περί αποδοχής ισοδύναμου δικαιολογητικού στο πλαίσιο των Προσκλήσεων υποβολής Προτάσεων έργων: «SUB.3 Βιομηχανικά Διδακτορικά/Industrial PhDs» ΟΠΣ ΤΑ 5183960 και «SUB.1.2. Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» της Δράσης με ID 16289 «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια»
Μετάβαση στο περιεχόμενο