ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

για την   Παροχή  Υπηρεσιών  Παραγωγής, Ανατύπωσης και Διανομής ΑΦΙΣΣΩΝ 7 Πράξεων του 2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Τεύχος προκύρηξης (.pdf)

Παροχή υπηρεσιών παραγωγής, ανατύπωσης και διανομής αφισών
Μετάβαση στο περιεχόμενο