Πρόσκληση (.pdf)  (26/02/2019)

Αίτηση (.doc)

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης (.doc)

Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (.doc)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Τομέας Παιδείας του ΥΠΠΕΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο