«Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ , Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Πρόσκληση (.pdf) 19-10-2016

Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών
Μετάβαση στο περιεχόμενο