«Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5136470 και «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5190277

«Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5136470 και «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5190277

Οι πράξεις αφορούν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ και στη διεξαγωγή μαθητείας κατά τη διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας Υλοποίηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο