Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός8.333.561,34 € Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠεριγραφήΗ Πράξη αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών 1.428 σχολικών μονάδων Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού

SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149224)

SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149224)

Τίτλος «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης  – Δράση 16676»  Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 148.682.400,00€  Διαρθρωτικό Ταμείο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU  Περιγραφή Το αντικείμενο του Έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο