Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η Πράξη προϋπολογισμού 724.026,80 € έχει σκοπό να αναδεικνύει και να παρουσιάζει τα πλέον καινοτόμα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας, δημιουργώντας ένα

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Η Πράξη προϋπολογισμού 37.136.317,57 € έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας) κατά τα σχολικά έτη 2008–09, 2009–10 και 2010–11 στην Ε΄ και στην

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Η Πράξη προϋπολογισμού 11.268.064,58 € περιλαμβάνει:   Την ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο, το

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΚΟ (Νέες Πράξεις)

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΚΟ (Νέες Πράξεις)

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Οι Πράξεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου», ενός εγχειρήματος που, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες

Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας προϋπολογισμού 51.000.000,00€ υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο πλαίσιο

Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ,2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Η πράξη προϋπολογισμού 120.000.000,00€ προκειμένου να ενισχύσει τον θεσμό των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Η Πράξη προϋπολογισμού 185.200,00 € αποσκοπεί στη μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ), στην ανάπτυξη συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών

Σχολική Βία και Εκφοβισμός

Σχολική Βία και Εκφοβισμός

Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου, Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Τα φαινόμενα της σχολικής βίας και εκφοβισμού μπορούν να απειλήσουν τη σωματική και τη συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο και να αποτελέσουν αιτία

Ολοήμερα Σχολεία

Ολοήμερα Σχολεία

Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Οι Πράξεις προϋπολογισμού 20.623.891,00€ έχουν ως αντικείμενο την μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 – Δασκάλων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 60 – Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014, καθώς

Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)

Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)

Οι Πράξεις, προϋπολογισμού 14.790.317,58 €, υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – ΕΥΕ ΕΔ (Δικαιούχος) και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΙΕΠ (Συνδικαιούχος).  Έχουν ως αντικείμενο την πρόσληψη  και απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στα σχολεία της

Μετάβαση στο περιεχόμενο