Κατάλογος έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022

  Η πράξη «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022» (MIS:5131678) αφορά στην ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω: 1) Των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του N.4823 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και ...
Περισσότερα

Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ (MIS: 5104165)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
1.000.000,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή
Κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις ΤΠΕ στα ΙΕΚ επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους διδάσκοντες αλλά και τους σπουδαστές, καθώς τα ΙΕΚ δεν διέθεταν κατάλληλες υποδομές ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται με σύγχρονο τρόπο η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια 1250 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 126 εκπαιδευτικές μονάδες (ΙΕΚ) ...
Περισσότερα

Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς (MIS: 5070727)

Η πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» (MIS: 5070727) για το σχολικό έτος 2020-2021, έχει σκοπό την ενημέρωση, την συμβουλευτική και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID 19. Δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας ...
Περισσότερα

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19

Τίτλος
Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID-19 (κωδικός ΟΠΣ: 5070129) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
Ο Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.257.520,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιγραφή
Η Πράξη αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους μαθητευόμενους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. και των Δ.ΙΕΚ για το διάστημα από Μάρτιο έως Μάιο 2020, κατά το οποίο έγινε αναστολή/απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, ...
Περισσότερα

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
2.500.000,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών 572 σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού ΤΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ...
Περισσότερα

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.999.994,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 37 εκπαιδευτικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε) των Νομών Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων για την προσέλκυση ...
Περισσότερα

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
648.887,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 9 σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών και την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων Στόχοι
Η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 9 σχολικών μονάδων επαγγελματικής ...
Περισσότερα

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
349.727,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 6 σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα νησιά Σύμη, Πάτμο, Κέα, Σίφνο, Αμοργό και Ίο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών και την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων. Στόχοι
Η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 6 σχολικών μονάδων επαγγελματικής ...
Περισσότερα

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.958.239,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε 26 μονάδες εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, και την ομαλή λειτουργία της ...
Περισσότερα

Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.775.653,96 € Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών 905 σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού ΤΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ...
Περισσότερα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο