Στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης καθώς και της διαφάνειας, της ευρύτερης δηλαδή δυνατής δημοσιότητας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, δημοσιοποιούμε απολογιστικά αναλυτικά στοιχεία Συμβάσεων της Υπηρεσίας μας για το χρονικό διάστημα 2010-2015.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.doc)
  2. ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΕΥΕ-ΕΔ) – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2015 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) (.pdf)

Skip to content