Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

«Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (έργο μεταφερόμενο στο ΕΣΠΑ ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο