Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (εκτός ΕΑΕΚ 15-29 ετών) για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002622

Πρόγραμμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός των Πράξεων ανέρχεται ...

Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

«Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (έργο μεταφερόμενο στο ΕΣΠΑ ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο