Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών) με Κωδικό ΟΠΣ 6002623

Πρόγραμμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 39.597.225,01€. Διαρθρωτικό Ταμείο: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από ...

Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (εκτός ΕΑΕΚ 15-29 ετών) για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002622

Πρόγραμμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 10.125.968,11€ . Διαρθρωτικό Ταμείο: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται ...

Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

«Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (έργο μεταφερόμενο στο ΕΣΠΑ 2021-2027 από το ΕΣΠΑ 2014-2020 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ ...

Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 251.121.214,08 € (Συνολική δημόσια δαπάνη)Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο