Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για το διδακτικό έτος 2016-2017, πραγματοποιήθηκαν 9 προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ06 ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση και 11 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 8 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 9 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 1 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 6 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 5 μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19-20-Πληροφορικής και 4 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Η απόφαση για την Α/θμια (.pdf)

Η απόφαση για την Β/θμια (.pdf)

tameio asylou eye

Προσλήψεις 53 αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο