Η Πράξη (MIS: 5031892 για το σχολικό έτος 2018-2019, MIS: 5047057 για το σχολικό έτος 2019-2020, MIS: 5069645 για το σχολικό έτος 2020-2021 και MIS: 5131504 για το σχολικό έτος 2021-2022) αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής, από Εκπαιδευτικό Προσωπικό  για την υποστήριξη  των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον Εκπαιδευτικό, από  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  (ΕΒΠ) για την υποστήριξη των μαθητών με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης και  από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για  την υποστήριξη όσων μαθητών   χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

 Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη  και η συμμετοχή τους  στην κοινωνική ζωή του σχολείου, έτσι ώστε  να  αντιμετωπιστεί  ο κοινωνικός αποκλεισμός, η σχολική αποτυχία και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Για τις ανάγκες της Πράξης,  οι Εκπαιδευτικοί που  απασχολούνται,  συλλειτουργούν με τον Εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους.  Οι μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν (π.χ. άτομα με κινητικά προβλήματα) υποστηρίζονται από το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)  και οι μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας (π.χ.  διαρκή παρακολούθηση και άμεση χορήγηση φαρμάκων) από το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) .

 Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Αφίσα (.jpg 5.37 MB)

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)
Μετάβαση στο περιεχόμενο