Στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγκεκριμένα του Υποέργου 16 «Διαχείριση Πράξης» θα διοργανωθεί Έκθεση/Εκδήλωση «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί» στο χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό Αττικής .

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της Έκθεσης/Εκδήλωσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

 • Την τοποθέτηση και την αποξήλωση εννέα (9) εκθεσιακών περιπτέρων (περίπτερα τομέων ΕΠΑΛ), ένα για τον κάθε τομέα που λειτουργούν Τάξεις Μαθητείας στα ΕΠΑΛ της χώρας και τον εξοπλισμό τους με υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοακουστικό υλικό και εκθέματα. Τα περίπτερα θα τοποθετηθούν περιμετρικά του εκθεσιακού χώρου
 • Την μεταφορά των εκθεμάτων από τα ΕΠΑΛ/ΕΚ στο χώρο πολλαπλών χρήσεων και την επιστροφή αυτών στα ΕΠΑΛ/ΕΚ
 • Την τοποθέτηση και την αποξήλωση ενός (1) εκθεσιακού περιπτέρου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) (περίπτερο ΥΠΠΕΘ) και τον εξοπλισμό του με υλικοτεχνική υποδομή και οπτικοακουστικό υλικό. Το περίπτερο αυτό θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το σύνολο της Έκθεσης/Εκδήλωσης παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν στα ΕΠΑΛ και τον θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
 • Την τοποθέτηση και την απεγκατάσταση ενός (1) Projector οροφής και ενός (1) προβολικού πανιού έξω από τον χώρο πολλαπλών χρήσεων
 • Την τοποθέτηση και την αφαίρεση τριών (3) ψηφιακών εκτυπώσεων σε μουσαμά έξω από τον χώρο πολλαπλών χρήσεων

 

Στοιχεία Έκθεσης/Εκδήλωσης και χρονοδιάγραμμα: 

 • Τοποθεσία: Χώρος πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό Αττικής (εκθεσιακός χώρος)
 • Διαθεσιμότητα χώρου πολλαπλών χρήσεων: από 05-02-2018 έως και 10-02-2018
 • Ημερομηνίες λειτουργίας Έκθεσης/Εκδήλωσης: από 07-02-2018 έως 10-02-2018
 • Ώρες λειτουργίας Έκθεσης/Εκδήλωσης: από 10:00 έως 20:00
 • Μεταφορά εκθεσιακών περιπτέρων στο χώρο πολλαπλών χρήσεων: 05-02-2018 από 00:30 έως 04:30
 • Ημερομηνίας εγκατάστασης/τοποθέτησης εκθεσιακών περιπτέρων και τοποθέτησης Projector οροφής και ψηφιακών εκτυπώσεων: 05-02-2018
 • Συλλογή εκθεμάτων από τα ΕΠΑΛ/ΕΚ: 05-02-2018 από 08:00 (έπειτα από συνεννόηση με τα ΕΠΑΛ/ΕΚ)
 • Μεταφορά εκθεμάτων στον χώρο πολλαπλών χρήσεων: 06-02-2018 από 00:30 έως 04:30
 • Αποξήλωση εκθεσιακών περιπτέρων, Projector οροφής και ψηφιακών εκτυπώσεων: 11-02-2018 από 02:30 έως 04:30
 • Συλλογή εκθεμάτων από τον χώρο πολλαπλών χρήσεων: 11-02-2018 από 02:30 έως 04:30
 • Φύλαξη εκθεμάτων: 11-02-2018
 • Επιστροφή εκθεμάτων στα ΕΠΑΛ/ΕΚ: 12-02-2018 από 08:00 (έπειτα από συνεννόηση με τα ΕΠΑΛ/ΕΚ)

 

Πρόσκληση (.pdf)  (22/10/2017)

Παραρτήματα I-VII  (.docx) (22/12/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και την Τετάρτη, 03-01-2018 και ώρα 12.30

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου για τη διοργάνωση Έκθεσης/Εκδήλωσης «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί» στο χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό «Σύνταγμα» του Μετρό Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο