Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (E.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. (Σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022)

Η πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (E.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.» (MIS: 5083897) εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσικά Μαθήματα). Ως Ε.Δ.Ε.Μ. ορίζεται

Μετάβαση στο περιεχόμενο