Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 648.887,00€ Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠεριγραφήΗ πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 9 σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Φορέας ΥλοποίησηςΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 349.727,00€ Διαρθρωτικό ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠεριγραφήΗ πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 6 σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα νησιά Σύμη, Πάτμο, Κέα, Σίφνο, Αμοργό και Ίο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Skip to content